VÅRA TJÄNSTER

Med dig i fokus

Revision

KC Audit har många års erfarenhet från revision av små och medelstora ägarledda företag. En revision innebär att vi oberoende granskar ditt företags årsredovisning, bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning.

Revision

Reducerar risker

Revisionen skapar ett mervärde för dig då den såväl synliggör som reducerar risker i ditt företag.

Oberoende granskning

För att kvalitetssäkra årsredovisningen genomför vi en oberoende granskning av ditt företag enligt ISA (International Standards on Auditing). Granskningen ger dig trygghet men också en hög trovärdighet gentemot dina intressenter.

Goda råd

Genom många års erfarenhet, vår expertis och gedigna kompetens ger vi dig goda råd för att du ska nå dina mål. Kanske är du i tillväxtfas och önskar insikter i förbättringsmöjligheter?

Du är i fokus

Som rådgivare utgår vi alltid ifrån dina förutsättningar och utmaningar när vi diskuterar beslut du behöver fatta och prioriteringar du behöver göra.

Affärsrådgivning

KC Audit värnar dig och ditt företag varför vårt fokus alltid är din målsättning och verksamhetsutveckling. Till oss kan du ställa alla frågor du har gällande ditt företag.

Affärsrådgivning

Skattekonsultation

Skatter är ett våra tre expertisområden och vi erbjuder dig professionell skatterådgivning inom ett flertal områden. Som rådgivare arbetar vi såväl förebyggande som framåtsyftande. Vårt mål är ett långsiktigt och strategiskt samarbete med dig för att du ska få en optimal skattestrategi för din verksamhet – nu och i framtiden.

Skattekonsultation

Säkerställ tillväxt

Skatt är en kostnad du med hjälp av vår konsultation kan minimera. Vi hjälper dig fatta smarta beslut i din skatteplanering så att du kan säkerställa långsiktig tillväxt i ditt företag.

Minimera kostnad

Ditt företag är unikt liksom varje situation är unik. Vi hjälper dig att optimera dina skatter utifrån respektive situations förutsättningar. Alltid med ditt bästa i fokus.

KONTAKTA OSS

Rådgivning inom skatt och utveckling av verksamheter

Är du i tillväxtfas och letar förbättringsmöjligheter? Varmt välkommen att höra av dig!