Hem


Vi hjälper er med revision, skattefrågor och ekonomisk rådgivning
KC Audit är en familjeägd revisionsbyrå specialiserad på revision, affärsrådgivning och skattekonsultation. Vi erbjuder service och personligt engagemang med fokus på din målsättning och verksamhetsutveckling. Vi finns alltid tillgängliga när du behöver stöd, vare sig det gäller skatterådgivning eller oberoende granskning och revisionstjänster.

Engagerade revisorer och rådgivare

Vår revision är kvalitetssäkrad och utförs enligt gällande regelverk. I vårt arbete med ditt företag drar våra revisorer nytta av över 30 års erfarenhet av revision av små- och medelstora, ägarledda företag. Är du i tillväxtfas och söker insikter i förbättringsmöjligheter? Låt oss prata! Läs mer om våra tjänster.

Revision? Affärs- eller skatterådgivning? Självklart hjälper vi dig.