Om

KC Audit AB

KC Audit AB är en revisionsbyrå specialiserad inom tre områden: revision, affärsrådgivning och skattekonsultation. Vi erbjuder service och personligt engagemang med fokus på din målsättning och verksamhetsutveckling.

Carl Oscar Bengtsson – Auktoriserad revisor

Driven auktoriserad revisor på KC Audit, en revisionsbyrå specialiserad inom tre områden: revision, affärsrådgivning och skattekonsultation. Jag är ansvarig för revision av små och medelstora företag samt utför skatterevision för kunder. Dessutom alltid tillgänglig för rådgivning inom skattefrågor samt verksamhetsutveckling.

Är du i tillväxtfas och söker insikter i förbättringsmöjligheter? Tveka inte att kontakta mig.

Min revision är kvalitetssäkrad och utförs enligt gällande regelverk. Jag har en ekonomie magisterexamen i botten och en bakgrund som finansiell controller på ett amerikanskt börsnoterat bolag.

Kenny Bengtsson – Godkänd revisor

Jag driver KC Audit AB, en revisionsbyrå specialiserad inom tre områden: revision, affärsrådgivning och skattekonsultation. Jag erbjuder service och personligt engagemang med fokus på din målsättning och verksamhetsutveckling.
Jag finns tillgänglig när du behöver stöd, vare sig det gäller skatterådgivning eller oberoende granskning och revisionstjänster.

Min revision är kvalitetssäkrad och utförs enligt gällande regelverk. I arbetet med ditt företag drar du nytta av över 30 års erfarenhet av revision av små- och medelstora, ägarledda företag. Är du i tillväxtfas och söker insikter i förbättringsmöjligheter? Låt oss prata!